مشتریان شرکت می توانند جهت دریافت اطلاعات فنی، تخصصی و پشتیبانی با شماره های 982188448501+ تماس و از خدمات فنی کارشناسان شرکت بهره مند شوند.